Klachtenregeling

  • In het geval van een klacht zullen in eerste instantie de therapeut en cliënt proberen in onderling overleg tot een vergelijk te komen.
  • De therapeut is onder nummer 15017215 aangesloten bij een beroepsvereniging, te weten Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamgeörienteerde (Psycho) therapie (SBLP). Bij deze stichting kan de klacht in tweede instantie worden voorgelegd. e-mail: info@sblp.nl, website: www.sblp.nl.
  • Tevens is de therapeut gebonden aan het onafhankelijke klacht- en tuchtrecht dat door de stichting wordt gehanteerd: de CAM-COOP van beroepsvereniging SBLP. In derde instantie kan men met klachten daar terecht en dat contact verloopt via de beroepsvereniging SBLP.